White Turban
“White Turban” / 5 April 2012, India  –  17 of 27